Neuropsykologiska utredningar

Ibland räcker det inte med samtal. Bakom tillfälliga eller återkommande depressioner, ångest, upplevt utanförskap eller misslyckande kan finnas någon medfödd störning. Dessa kallas neuropsykologiska störningar och kartläggning av dessa kan både ge en efterlängtad förklaring till en långvarig vantrivsel och leda till adekvat behandling. De vanligaste neuropsykologiska störningarna som utreds idag är uppmärksamhets- och hyperaktivitetssyndromet ADHD samt svårigheter i social interaktion som benämns autism/Asperger syndrom. Ibland kan även en kartläggning av den kognitiva funktionsnivån eller olika delar av intelligensen vara till hjälp för att förstå sin situation och kunna komma vidare i livet på ett rimligt sätt.

I neuropsykologiska utredningar använder vi den så kallade Lundamodellen som innebär en omfattande undersökning innehållande en strukturerad patient-/anhörigintervju, ifyllande av självifyllnadsformulär och genomförande av för frågan adekvata psykologiska tester. Varje utredning avslutas med en omfattande muntlig återkoppling där den testades styrkor och svagheter förklaras och testresultat gås igenom. Det ges möjlighet till frågor och diskussioner kring resultatet och vägar till att gå vidare. Testpersonen erhåller ett skriftligt utlåtande innehållande testresultat, sammanfattning och rekommendationer.

Vi samarbetar med dr Anders Luts, psykiater, som vid behov kan kopplas in i samband med utredningen, exempelvis för en medicinsk bedömning eller medicinering.

Priset för en utredning varierar beroende på omfattningen av utredningen. Kontakta oss för mer specifik information kring utredningars omfattning, innehåll, syfter och pris.

 

feet_sand