Vi på Tellas Consulting AB

Företaget Tellas Consulting startades år 2000. Som dåvarande psykologstudent och anställd på marknadsundersökningsföretaget GfK Sverige AB i Lund hörde grundaren Kirsti Tellas talas om fokusgrupper som ett sätt att ta reda på människornas spontana åsikter om olika företeelser.

Nyfikenheten ledde vidare till att starta ett företag där den huvudsakliga verksamheten var just att arbeta med fokusgrupper.

Idag har företaget en bredare profil. Grundidén är att utifrån vetenskapligt beprövade metoder och erfarenhet arbeta med människor, deras beteende, tankar och känslor. Tellas Consulting erbjuder både företag och enskilda individer hjälp på olika områden däribland modern psykoterapi, företags utveckling och kvalitativa marknadsundersökningar, men även handledning och utbildning.

Idag är vi fem anställda psykologer på företaget, och vi strävar ständigt efter att utvecklas som psykologer och företag. Du kan läsa mer om våra psykologers individuella kompetenser här.

”-Jag brinner särskilt för att motivera människor till förändring som leder till något de själva önskar. Det kan handla om att börja träna, att våga stå inför andra och hålla föredrag, att släppa kontrollen och ta hand om sig själv, att börja prata med sin partner igen, att trivas bättre i sin arbetsgrupp eller att minska olyckorna på arbetsplatsen. Detta är grunden till alla tjänster vårt företag erbjuder.” - Kirsti Tellas, grundare av företaget

flower_white

Kommentera