Psykodynamisk gruppterapi

Vi är alla individer - och samtidigt - är vi, redan från första andetaget, en del i någon form av grupp.

När vi lider, kämpar och har det svårt är det ofta relationer det handlar om. Det kan röra utmaningar att dra gränser eller vara tydlig med känslor, rädslor för att bli dömd eller utanför, samt svårigheter att hantera konflikter. Många upplever sig gång på gång hamna i liknande oönskade situationer i sina relationer eller har svårt att nå ut till andra. Vanligt är utmaningar kring att komma nära, eller alldeles för nära andra människor.

I en gruppterapi kan du tillsammans med två psykologer och andra deltagare (8-10 st) få stöd och hjälp på flera sätt. I en trygg miljö kan du få möjlighet att lära av hur andra hanterar sina liv, testa nya sätt att uttrycka känslor och tankar, samt förstå mer om hur du påverkar och uppfattas av andra.

Gruppterapin är upplagd på ett sätt där arbetet med dig själv får och behöver ta tid. Syftet är inte bara att möjliggöra en snabb lättnad, utan även nya förhållningssätt och förändringar av sidor som du kan ha kämpat med länge.

Kostnaden är lägre än för individuella behandlingar (400 kr/tillfälle). Samtidigt behöver du kunna prioritera att ägna dig åt dig själv och ditt arbete i gruppen

1 ggr/vecka under 1,5 h i minst ett halvårs tid.

Ett deltagande i gruppen är inte bindande, men en ambition om ett längre engagemang behöver finnas från start. Uppsägningstid för deltagande är vid start tre månader, samt därefter 1 månad.

Gruppen är halvöppen, vilket innebär att gruppmedlemmar kan börja och sluta när de behöver.

Tid: Torsdagar kl. 19.00-20.30
Plats: Amiralsgatan 20 (6e vån) i Malmö

Tror du att gruppterapi kan vara något för dig eller är nyfiken och vill veta mer?

Kontakta Anders Lindström (anders.lindstrom@tellasconsulting.com, 070-2285249) eller Peter Wrobel (peter.wrobel@tellasconsulting.com, 070-7706705)

 

feet_sand

Kommentera