Psykodynamisk terapi

Psykiskt lidande kan ta sig många former (oro, nedstämdhet, återkommande självkritik, upplevelser av vilsenhet m.m.) men har ofta att göra med hur vi hanterar vårt känsloliv och våra relationer.
Psykodynamisk terapi bygger på en tillitsfull relation mellan klient och terapeut där man tillsammans undersöker klientens känslor, tankar, minnen och fantasier på ett friare sätt än vad som är möjligt i många andra relationer. Terapeuten hjälper klienten sätta ord på känslor och tankar som kan vara smärtsamma, motsägelsefulla och svåra att få syn på. Terapin utformas individuellt efter varje klients unika behov.
Ett viktigt antagande i psykodynamisk terapi är att tidiga erfarenheter i relationer formar mönster i vårt sätt att känna, tänka och agera i relation till oss själva och andra människor. Terapeuten söker därför hjälpa klienten att få syn på och utforska hur dessa mönster ser ut och påverkar klienten idag.
Genom större förståelse av sig själv skapas möjligheter för individen till förändring, ökad förmåga att möta och hantera livets utmaningar och svårigheter, samt ökade möjligheter till tillfredsställande relationer.
Efter några inledande samtal beslutar du och psykologen om ni tror att ni kan arbeta med det du söker för. Det handlar både om psykologens bedömning av ifall de svårigheter du söker för kan arbetas med i en psykodynamisk terapi, samt din bedömning av om psykologen är någon du kan känna förtroende för.
Terapin kan bedrivas på svenska eller engelska
Vi har mottagning i Malmö
Ordinarie pris är 1200:-/session
Vid kontakter som bedöms fortgå mer än några månader kan överenskommelse göras om ett lägre pris.
Kontakt: Anders Lindström, tel. 070-2285249, anders.lindstrom@tellasconsulting.com