Stödsamtal för 200 kr/samtal under våren 2019

Under våren 2019 har vi möjlighet att, med kort varsel, ta emot personer som är i behov av stödjande samtal. Till exempel du som har svårigheter i din relation, som upplever oro eller svårigheter på jobbet. Du får träffa vår psykologkandidat Anton och tillsammans bestämmer ni hur många gånger ni ska ses. Anton är under kontinuerlig handledning av legitimerade psykologer.

Ingen remiss behövs,. Välkommen att kontakta oss på
kontakt@tellasconsulting.com