Under hösten erbjuder vi stödsamtal för 200 kr/samtal

Under november har vi möjlighet att, med kort varsel, ta emot personer som är i behov av stödjande samtal. Till exempel du som har svårigheter i din relation, som upplever oro eller svårigheter på jobbet. Du får träffa vår psykologkandidat Louise och tillsammans bestämmer ni hur många gånger ni ska ses. Louise är under kontinuerlig handledning av legitimerade psykologer.

Ingen remiss behövs, inga väntetider. Välkommen att kontakta oss på
kontakt@tellasconsulting.com