Under våren erbjuder vi stödsamtal för 200 kr/samtal

Under april och maj har vi möjlighet att med kort varsel ta emot personer som är i behov av stödjande samtal. Till exempel du som har svårigheter i din relation, som upplever oro eller svårigheter på jobbet. Du får träffa vår psykologkandidat Kajsa och tillsammans bestämmer ni hur många gånger ni ska ses. Kajsa är under kontinuerlig handledning av legitimerade psykologer.

Ingen remiss behövs, inga väntetider. Välkommen att kontakta oss på kontakt@tellasconsulting.com