Kirsti Tellas, Leg. Psykolog

kirsti.tellas@tellasconsulting.com
Tel: 0708-80 18 75

Har arbetat med KBT sedan 2003. Har arbetat på Hjärnhälsan i Lund med utredningar av ADHD, Asperger syndrom mm, gruppterapi för ångest, social fobi, flygfobi, dialektisk beteendeterapi för instabil personlighetsstörning. Arbetar utifrån ACT och mindfulness. Modererar fokusgrupper, handleder personalgrupper, utbildar inom beteendebaserad säkerhet. Utbildar även studenter på Psykologutbildningen vid Lunds Universitet.


Maria Johansson, Leg. Psykolog

maria.johansson@tellasconsulting.com
Tel:  0708-65 01 31

Examinerad från Lunds Universitet 2012, utbildad inom KBT och psykodynamisk terapi. Arbetar främst med tredje vågens KBT influerad av mindfulness, compassionfokuserad terapi och ACT. Arbetar både med individualterapi och par/familjer. Håller i mindfulnessgrupper. Utbildad yogainstruktör. Har erfarenhet av att utreda och arbeta med barn och familjer med olika funktionsnedsättningar så som autism, ADHD och utvecklingsstörning. Utbildning och erfarenhet inom organisationspsykologiskt arbete. Erfarenhet av att hålla i föreläsningar. Kopplad till olika forskningsprojekt där effekten av mindfulness, yoga och psykologi i relation till stress och oro undersöks. Medgrundare av YOMI, en metod som kombinerar psykolog med yoga och mindfulness. YOMI-uppdrag kan bokas via Tellas Consulting.


Frida Hylander, Leg. Psykolog

frida.hylander@tellasconsulting.com
Tel: 0739-15 08 66

Arbetat som psykolog sedan 2012, fått sin utbildning vid Lunds Universitet och Alliant International University, San Diego. Utbildad inom KBT och psykodynamisk terapi, arbetar främst med KBT med inslag av ACT, mindfulness och compassionfokuserad terapi.
Är även utbildad yogainstruktör. Har erfarenhet av organisationsutveckling, att handleda personalgrupper och av att utreda och arbeta med barn med beteendeproblem och inlärningssvårigheter. För närvarande involverad i forskningsprojekt som undersöker effekten av yoga, mindfulness och psykologi på stress. Tidigare arbetat i internationella forskningsprojekt kring impulsköpsbeteende och medicinskt resande. Medgrundare av YOMI, en metod som kombinerar psykolog med yoga och mindfulness. YOMI-uppdrag kan bokas via Tellas Consulting.


Anders Lindström, Leg. Psykolog

anders.lindstrom@tellasconsulting.com
Tel: 0702-28 52 49

Examinerad vid Lunds Universitet, utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Har gått fördjupningskurser i existentiell terapi och i jagstrukturerande terapi. Utbildning och erfarenhet av handledning och organisationspsykologiskt arbete. Vid sidan av min psykologkompetens har jag arbetslivserfarenhet som behandlingspersonal inom missbruksvård, palliativ vård, utredningshem, slutenvårdspsykiatri och psykosteam.


Marie Boij, Leg. Psykolog

marie.boij@tellasconsulting.com
Tel: 0702-30 90 39

Verksam som psykolog sedan 2005. Tillämpar evidensbaserade metoder såsom KBT, ACT, Mindfulness samt EMDR. Har utarbetat gruppbehandlingsprogram för patienter med bipolär sjukdom, ADHD, samt smärtproblematik. Tillhandahåller utredningar inom försäkringsmedicin, ADHD samt autismspektrat.


Elin Collinder, Leg. Psykolog

elin.collinder@tellasconsulting.com
Tel: 073-972 3825

Legitimerad psykolog vid Lunds Universitet. Utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Arbetar främst med enskilda individer, parterapi och med olika organisationspsykologiska uppdrag. Har tidigare arbetat inom somatisk barnsjukvård och har där fått erfarenhet av akut krisstöd, bemästring och krisbearbetning.